Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności /

Treść strony

Komunikat w sprawie organizacji zmiany kasy od 1 maja 2016 roku

Opłaty Sądowe

Konta dochodów budżetowych (wpłaty: wpisy, opłaty sądowe, koszty, grzywny) z podziałem na poszczególne wydziały
Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz

I Wydział Cywilny                                 53 1010 0055 2843 0050 5900 0001

II Wydział Karny                                   26 1010 0055 2843 0050 5900 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich      96 1010 0055 2843 0050 5900 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych           69 1010 0055 2843 0050 5900 0004

 

Uwaga

W przypadku wpłaty za pośrednictwem palcówek Poczty Polskiej

obowiązuje poniższy numer konta bankowego dochodów budżetowych

80 1010 0055 2843 0050 5900 0000

 

Konto sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

06 1130 1017 0021 1000 3290 0004     PLN

60 1130 1017 0021 1000 3290 0002     EUR

76 1130 1017 0021 1000 3290 0005     USD

87 1130 1017 0021 1000 3290 0001     CHF

33 1130 1017 0021 1000 3290 0003     GBP

Konto sum na zlecenie (wpłaty: zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

47 1130 1075 0002 6118 1720 0003  wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej bez opłat

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

90 1130 1075 0002 6118 1720 0005 wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej bez opłat

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie informuje, iż od  1 maja 2016 roku zmianie ulegnie organizacja pracy kasy:

1)      opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty) będzie można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. - www.poczta-polska.pl
(z wyłączeniem placówek oznaczonych jako Agencje Pocztowe), w tym:

w Urzędzie Pocztowym 1

ul. 1 Maja 27

87-200 Wąbrzeźno

w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych;

 

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty,
na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:

-        imię i nazwisko /nazwa firmy/,

-        adres,

-        sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,

-        rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

Wyświetl  wzór wypełnionego dowodu wpłaty gotówkowej

2)      znaki opłaty sądowej  będzie można nabyć w Biurze Podawczym  Sądu w godzinach od 7.15 do 15.15 ;

 

3)      w siedzibie Sądu udostępnione zostanie urządzenie: Samoobsługowy Terminal Płatniczy, za pośrednictwem którego będzie można dokonywać opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), bez dodatkowych kosztów, przy użyciu kart płatniczych.

Rozwiązania opisane w pkt. 1-3 nie dotyczą:

-        zaliczek sądowych – wpłat wnoszonych przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy;

-        wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;

-        depozytów sądowych – wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia.

W tych przypadkach wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowane rachunki bankowe.

 

WYŚWIETL NUMERY KONT BANKOWYCH
 

 

 

 • opublikował: Marcin Zubrzycki
  data publikacji: 2016-04-22 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-09 20:27

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-04-22 09:53 przez Marcin Zubrzycki
 • zmieniono 2017-10-09 20:27 przez Administrator Systemu

« Idź wstecz

Informacje Sądu Okręgowego

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

  ul. Wolnosci 19

  87-200 Wąbrzeźno

  woj. Kujawsko-Pomorskie

 • Dane kontaktowe:

  tel. +48 (56) 68-90-600

  fax +48 (56) 68-90-605

  e-mail: srw@wabrzezno.sr.gov.pl

  NIP :878-179-93-20

  REGON :000571493-00061

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  poniedziałek: 10:00 - 18:00

  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek: 7:15 - 18:00

  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony