Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności /

Treść strony

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie wita na swojej stronie !!

 

      

 • opublikował: Marcin Zubrzycki
  data publikacji: 2011-05-12 10:58
 • zmodyfikował: Marcin Zubrzycki
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-11 08:41

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

 

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w pomieszczeniu numer 1 Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w pomieszczeniu numer 1 Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.
 • opublikował: Marcin Zubrzycki
  data publikacji: 2017-11-29 15:18
 • zmodyfikował: Marcin Zubrzycki
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-19 13:21

Komunikat w sprawie organizacji zmiany kasy od 1 maja 2016 roku

Opłaty Sądowe

Konta dochodów budżetowych (wpłaty: wpisy, opłaty sądowe, koszty, grzywny) z podziałem na poszczególne wydziały
Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz

I Wydział Cywilny                                 53 1010 0055 2843 0050 5900 0001

II Wydział Karny                                   26 1010 0055 2843 0050 5900 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich      96 1010 0055 2843 0050 5900 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych           69 1010 0055 2843 0050 5900 0004

 

Uwaga

W przypadku wpłaty za pośrednictwem palcówek Poczty Polskiej

obowiązuje poniższy numer konta bankowego dochodów budżetowych

80 1010 0055 2843 0050 5900 0000

 

Konto sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

06 1130 1017 0021 1000 3290 0004     PLN

60 1130 1017 0021 1000 3290 0002     EUR

76 1130 1017 0021 1000 3290 0005     USD

87 1130 1017 0021 1000 3290 0001     CHF

33 1130 1017 0021 1000 3290 0003     GBP

Konto sum na zlecenie (wpłaty: zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

47 1130 1075 0002 6118 1720 0003  wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej bez opłat

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

90 1130 1075 0002 6118 1720 0005 wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej bez opłat

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie informuje, iż od  1 maja 2016 roku zmianie ulegnie organizacja pracy kasy:

1)      opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty) będzie można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. - www.poczta-polska.pl
(z wyłączeniem placówek oznaczonych jako Agencje Pocztowe), w tym:

w Urzędzie Pocztowym 1

ul. 1 Maja 27

87-200 Wąbrzeźno

w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych;

 

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty,
na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:

-        imię i nazwisko /nazwa firmy/,

-        adres,

-        sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,

-        rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

Wyświetl  wzór wypełnionego dowodu wpłaty gotówkowej

2)      znaki opłaty sądowej  będzie można nabyć w Biurze Podawczym  Sądu w godzinach od 7.15 do 15.15 ;

 

3)      w siedzibie Sądu udostępnione zostanie urządzenie: Samoobsługowy Terminal Płatniczy, za pośrednictwem którego będzie można dokonywać opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), bez dodatkowych kosztów, przy użyciu kart płatniczych.

Rozwiązania opisane w pkt. 1-3 nie dotyczą:

-        zaliczek sądowych – wpłat wnoszonych przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy;

-        wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;

-        depozytów sądowych – wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia.

W tych przypadkach wpłat należy dokonywać wyłącznie na dedykowane rachunki bankowe.

 

WYŚWIETL NUMERY KONT BANKOWYCH
 

 

 

 • opublikował: Marcin Zubrzycki
  data publikacji: 2016-04-22 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-09 20:27

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

UWAGA: Aby można było złożyć wniosek do Sądu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP, które można założyć na:

http://epuap.gov.pl/wps/portal

 • autor informacji: Marcin Zubrzycki
  data wytworzenia: 2012.01.05
 • opublikował: Marcin Zubrzycki
  data publikacji: 2012-09-11 08:48
  • opublikował: Marcin Zubrzycki
   data publikacji: 2012-09-11 08:46
 • opublikował: Marcin Zubrzycki
  data publikacji: 2012-09-11 08:45

Informacje Sądu Okręgowego

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

  ul. Wolnosci 19

  87-200 Wąbrzeźno

  woj. Kujawsko-Pomorskie

 • Dane kontaktowe:

  tel. +48 (56) 68-90-600

  fax +48 (56) 68-90-605

  e-mail: srw@wabrzezno.sr.gov.pl

  NIP :878-179-93-20

  REGON :000571493-00061

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  poniedziałek: 10:00 - 18:00

  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek: 7:15 - 18:00

  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony