Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje Praktyczne / Nieodpłatna pomoc prawna /

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

 


Od początku roku 2016 w powiecie wąbrzeskim można korzystać

z bezpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych, z którymi gmina podpisała już umowę. Pomoc prawna jest także świadczona przez organizacje pozarządowe.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do:

 • osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - m.in z powodu niepełnosprawności czy przemocy w rodzinie,
 • osób, które ukończyły 65 lat,
 • osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - tj. rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu,
 • kombatantów,
 • weteranów,
 • zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiet w ciąży.

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo rodzinnego,
 • prawo podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 • spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo -administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wąbrzeskim :

1. W budynku Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie
ul. Rataja 2; 87-200 Wąbrzeźno

 

Godziny otwarcia :
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Więcej informacji można uzyskać na:

stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • opublikował: Marcin Zubrzycki
  data publikacji: 2017-05-23 11:45

Informacje Sądu Okręgowego

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

  ul. Wolnosci 19

  87-200 Wąbrzeźno

  woj. Kujawsko-Pomorskie

 • Dane kontaktowe:

  tel. +48 (56) 68-90-600

  fax +48 (56) 68-90-605

  e-mail: srw@wabrzezno.sr.gov.pl

  NIP :878-179-93-20

  REGON :000571493-00061

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  poniedziałek: 10:00 - 18:00

  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek: 7:15 - 18:00

  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony